Pay Fees

LIST OF STAFF

Teaching staff

Name Qualification Designation
Dhanshri Mota MA, B. Ed. I/C Principal
Ismail Shaikh M.Com, B. Ed., MBA Vice Principal
Jashmi Pithadia M.Com, B. Ed., LLB, NET, SET
Shivani Ghatage M.Com, Mphil
Kamlesh Gohil C.A
Dr. Tribhuvan Singh B.Com, MPEd, Phd
Dr. Pranshu Bhardwaj M.Sc, Phd
Anita Katkam M.Sc, B. Ed., NET, SET
Pooja Pathak BMS, MBA
Nutan Mhaskar L.L.B
Sarita Gupta M.Com, B. Ed.
Nikita Mascarnhas M.Com, B. Ed.
Binay Kumar Mishra M.Com, B. Ed.
Bhoomi Patel M.Com, B. Ed.
Dhanashree Talekar M.Com, B. Ed.
Falguni Pandey M.Com, B. Ed.
Komal Goradia MA, B. Ed.
Akshaya Jani M.Com
Anish Shah M.Com
Himanshu Kumar Gupta M.Com
Sandhya Parab M.A

Administrative Staff

Vinod Yadav Shrushti Parte Tushar Ghadi
Mahesh Pawar Pradnya Jadhav Dinesh Mohite
Bhavesh Bane Tukaram Shinde Sunil Jadhav
Priyanka Bandre Nitesh Ghaswala Indu More
Pranali Kadam Samiksha Mestry Vindyanchal Gupta